WWW.BINOVA.VN - Thiết bị nhà bếp cao cấp Italy
 
 
Sắp xếp theo
 

Máy hút mùi toa inox

 
Máy hút mùi Binova BI-28-I-09
Giá bán: 4.300.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-28-I-07
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-66-GT-07
Giá KM: 7.800.000 VNĐ
Giá bán: 12.400.000 VNĐ
 
Máy hút mùi Binova BI-66-GT-09
Giá KM: 7.900.000 VNĐ
Giá bán: 12.600.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-606-GT-09
Giá KM: 9.000.000 VNĐ
Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-80-GT-09
Giá KM: 7.500.000 VNĐ
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
 
Máy hút mùi Binova BI-30-GT-07
Giá KM: 6.600.000 VNĐ
Giá bán: 8.800.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-30-GT-09
Giá KM: 6.750.000 VNĐ
Giá bán: 9.000.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-8899-GT-09
Giá KM: 12.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ
 
Máy hút mùi Binova BI-65-IG-07
Giá KM: 6.600.000 VNĐ
Giá bán: 8.800.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-65-IG-09
Giá KM: 6.750.000 VNĐ
Giá bán: 9.000.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-75-GT-07
Giá KM: 11.100.000 VNĐ
Giá bán: 14.800.000 VNĐ
 
Máy hút mùi Binova BI-75-GT-09
Giá KM: 11.250.000 VNĐ
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng toàn quốc
0981.822 822 - 0901.822 822
 
Sản phẩm mới
Bếp từ Binova BI-217-Induction
Giá KM: 9.750.000 VNĐ
Giá bán: 13.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-234-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 14.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-2233-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
Bếp điện từ Binova BI-339-DT
Giá KM: 9.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-235-IC
Giá KM: 12.750.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
 
Sản phẩm xem nhiều nhất
Bếp từ Binova BI-217-Induction
Giá KM: 9.750.000 VNĐ
Giá bán: 13.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-234-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 14.000.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-26-W-06
Giá KM: 2.550.000 VNĐ
Giá bán: 3.400.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-2233-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
Bếp điện từ Binova BI-339-DT
Giá KM: 9.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ