WWW.BINOVA.VN - Thiết bị nhà bếp cao cấp Italy
 
 
Sắp xếp theo
 

 
Chậu rửa Binova CBI-7648
Giá KM: 1.600.000 VNĐ
Giá bán: 2.600.000 VNĐ
Chậu rửa Binova CBI-7745
Giá KM: 1.650.000 VNĐ
Giá bán: 2.700.000 VNĐ
Chậu rửa Binova CBI-6938
Giá bán: 2.500.000 VNĐ
 
Chậu rửa Binova CBI-7540
Giá KM: 1.800.000 VNĐ
Giá bán: 2.400.000 VNĐ
Chậu rửa Binova CBI-8248
Giá KM: 2.550.000 VNĐ
Giá bán: 3.400.000 VNĐ
Lò nướng Binova BI-66-SS
Giá KM: 12.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ
 
Bếp tủ liền lò Binova BI-567-BT
Giá KM: 12.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ
Máy rửa bát Binova BI-98-MRB
Giá KM: 11.200.000 VNĐ
Giá bán: 20.000.000 VNĐ
Máy rửa bát Binova BI-70-MRB
Giá KM: 12.200.000 VNĐ
Giá bán: 22.000.000 VNĐ
 
Máy sấy bát Binova BI-999-MSB
Giá KM: 7.200.000 VNĐ
Giá bán: 9.600.000 VNĐ
Máy sấy bát Binova BI-333-MSB
Giá KM: 7.350.000 VNĐ
Giá bán: 9.800.000 VNĐ
Máy sấy bát Binova BI-666-MSB
Giá KM: 5.100.000 VNĐ
Giá bán: 6.800.000 VNĐ
 
Máy sấy bát Binova BI-111-MSB
Giá KM: 6.150.000 VNĐ
Giá bán: 8.200.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-226-DH
Giá bán: 2.800.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-389-DH
Giá KM: 5.700.000 VNĐ
Giá bán: 7.600.000 VNĐ
 
Bếp gas âm Binova BI-382-DH
Giá KM: 5.850.000 VNĐ
Giá bán: 7.800.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-369-DH
Giá KM: 4.500.000 VNĐ
Giá bán: 6.000.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-368-DH
Giá KM: 4.200.000 VNĐ
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
 
Bếp gas âm Binova BI-348-DH
Giá KM: 1.900.000 VNĐ
Giá bán: 4.400.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-338-DH
Giá KM: 3.450.000 VNĐ
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-289-DH
Giá KM: 4.800.000 VNĐ
Giá bán: 6.600.000 VNĐ
 
Bếp gas âm Binova BI-273-DH
Giá KM: 3.000.000 VNĐ
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-272-DH
Giá KM: 3.900.000 VNĐ
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-271-DH
Giá KM: 4.350.000 VNĐ
Giá bán: 5.800.000 VNĐ
 
Bếp gas âm Binova BI-269-DH
Giá KM: 2.300.000 VNĐ
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-268-DH
Giá KM: 3.750.000 VNĐ
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-248-DH
Giá KM: 1.800.000 VNĐ
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
 
Bếp gas âm Binova BI-238-DHA
Giá KM: 3.450.000 VNĐ
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-237-DH
Giá KM: 2.900.000 VNĐ
Giá bán: 6.400.000 VNĐ
Bếp gas âm Binova BI-228-DH
Giá KM: 2.300.000 VNĐ
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
 
Tổng số 155. Trang trước 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6   Trang sau
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng toàn quốc
0981.822 822 - 0901.822 822
 
Sản phẩm mới
Bếp từ Binova BI-217-Induction
Giá KM: 9.750.000 VNĐ
Giá bán: 13.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-234-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 14.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-2233-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
Bếp điện từ Binova BI-339-DT
Giá KM: 9.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-235-IC
Giá KM: 12.750.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
 
Sản phẩm xem nhiều nhất
Bếp từ Binova BI-217-Induction
Giá KM: 9.750.000 VNĐ
Giá bán: 13.000.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-234-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 14.000.000 VNĐ
Máy hút mùi Binova BI-26-W-06
Giá KM: 2.550.000 VNĐ
Giá bán: 3.400.000 VNĐ
Bếp từ Binova BI-2233-I
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Giá bán: 17.000.000 VNĐ
Bếp điện từ Binova BI-339-DT
Giá KM: 9.000.000 VNĐ
Giá bán: 16.000.000 VNĐ